Genuine Contact Mentoring Circle

An integral part of the Genuine Contact way of working is mentoring for ongoing professional and personal development. It is one of the 11 essential components of the Genuine Contact Program. Mentoring is underpinned by key concepts and beliefs of Genuine Contact including:

  • working with the blueprint for health that is present in every organization
  • using meetings as a catalyst for organizational success
  • developing systems for sustaining organizational health and balance that is needed for optimal effectiveness
  • working with the belief that change is constant and that ongoing mentoring is one way to develop mastery at working with change
  • opportunities for Genuine Contact in all relationships

We offer to mentor within our Genuine Contact community as a forum to learn the art of mentoring and to “walk the talk of mentoring” for both individuals and organizations. Through mentoring, we can all improve our own skills and practices as Genuine Contact professionals. Mentoring circles have been held regularly within the Genuine Contact community since their beginning in North Carolina, USA in 2001. They include an ongoing international mentoring circle online as well as both regional and international events.

Mentoring Opportunities within the Genuine Contact Community

A variety of mentoring opportunities are offered within our Genuine Contact Organization.  Many mentoring opportunities are available to anyone interested in Genuine Contact.  Some have pre-requisite workshop participation as a requirement when the mentoring is focused on a specific skill set or focus.

Ongoing Online Mentoring Circle

Ongoing International Mentoring Circle for those interested in Genuine Contact - this online mentoring circle has been going since September 2001 and is a place to mentor and be mentored by others interested in Genuine Contact around the world. Sign up to become a member (including the free White level membership) to join "the list" to participate in this ongoing mentoring opportunity.

>> Join here

Realtime Mentoring Opportunities

Get together for real-time conversation with others interested in Genuine Contact:

  • In Person Mentoring Circles - regional and international mentoring circles are offered throughout the year.
  • Online Mentoring Circles - online mentoring circles are offered by some of our Trainers for specific languages, geographic regions, or for those who have taken specific workshops to continue learning together in how to work with modules of Genuine Contact more deeply.

Find an Upcoming Mentoring Circle

Event

Mentoring Circle: Cross Cultural Conflict Resolution

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

May 7, 2021 | Online

Mentoring is a core concept in Genuine Contact. When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Cross Cultural Conflict Resolution.

Join other past workshop participants – some with decades of experience, some with a few years, and some with only a few months – to explore emerging issues and opportunities for working with Cross Cultural Conflict Resolution. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Genuine Contact Organization

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

May 14, 2021 | Online

As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Genuine Contact Organizations.

Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Genuine Contact Organizations. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Individual Health and Balance

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

May 21, 2021 | Online

One of the things we believe in all of our training is that having ongoing learning opportunities is critical for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities. When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Individual Health and Balance.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Whole Person Process Facilitation

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

May 28, 2021 | Online

One of the things we believe in Genuine Contact is the importance of mentoring for ongoing learning. When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Whole Person Process Facilitation.

Join other past workshop participants – some with decades of experience, some with a few years, and some with only a few months – to explore emerging issues and opportunities for working with Whole Person Process Facilitation. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Working with Stories for the Benefit of Organizations & Leadership

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

June 11, 2021 | Online

In the Genuine Contact way of working, we believe in mentoring for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities. Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Working with Stories for the Benefit of the Organization. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Working with Stories for the Benefit of the Organization.

>> Learn More & Register (Free)

Medskapande organisationer. Hur uppnår vi dem? Vilka effekter får de? En Genuine Contact mentorkonferens


Facilitators: GC Skandinavien: Hege Steinsland, Eva P Svensson, Ulrika Eklund, Anders Johansson, Thomas Herrmann, and Eiwor Backelund Jacobsson
18-19 juni 2021 | Online

Morgondagens hållbara och attraktiva organisationer och samhällen – finns inom räckhåll! Vi vill dela erfarenheter från 20 års arbete med dig!

Under det senaste året har hela världen fått uppleva hur det är att kastas ut i det okända med kaos, osäkerhet och i många fall förtvivlan som resultat.  Vi står nu mitt i en förändring där delaktighet och ledarskap så att andra kan leda, behöver fyllas med meningsfullt innehåll. Visionen är hållbara, attraktiva organisationer och företag där alla är delaktiga. För att nå dit behöver vi använda tankesätt och arbetsformer som stödjer medskapande, samskapande, självorganisering och självledarskap.

Genuine Contact Skandinavien firar i år 20 års erfarenhet av att använda Genuine Contact™-programmet, ett program som är utvecklat för att stödja visionen. Det består av enkla och praktiska metoder, principer och ett förhållningssätt som lärs in via en serie kursmoduler. Efter 20 års arbete med programmet känner vi hoppfullhet. De effekter vi har sett av vårt arbete visar att visionen är möjlig att realisera.

Välkommen till en workshop lunch-lunch med ledare och facilitatorer som delar resultat och effekter av att använda Genuine Contact-programmet för att uppnå medskapande.

Workshopen genomförs med Genuine Contact-metodik. Med inspiration från föreläsarnas exempel, skapar vi tillsammans en spännande agenda för gemensamma och fördjupande samtal, som ett stöd i arbetet med att utveckla medskapande organisationer och samhällen.

Välkommen! Genuine Contact Skandinavien

>> Mer information och anmälan

Mentoring Circle: Medicine Wheel Tool

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

June 18, 2021 | Online

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning. Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with the Medicine Wheel Tool. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Genuine Contact - a holistic approach to change

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

June 25, 2021 | Online

In the Genuine Contact way of working, we believe mentoring is critical for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Genuine Contact: a holistic approach to change.

Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Genuine Contact: a holistic approach to change. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Working with Open Space Technology

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

September 3, 2021 | Online

One of the things we believe in Genuine Contact is the value of mentoring – ongoing learning opportunities that are critical for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities. As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Working with Open Space Technology.

Join other past workshop participants – some with decades of experience, some with a few years, and some with only a few months – to explore emerging issues and opportunities for working with Open Space Technology. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Strategic Planning the Genuine Contact Way

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

September 17, 2021 | Online

Part of the Genuine Contact way of working is a focus on mentoring for ongoing learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Strategic Planning the Genuine Contact Way.

Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Strategic Planning the Genuine Contact Way. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Holistic Leadership Development

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

October 29, 2021 | Online

One of the things we believe in Genuine Contact is about the power of mentoring. Opportunities for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Holistic Leadership Development.

Join other past workshop participants – some with decades of experience, some with a few years, and some with only a few months – to explore emerging issues and opportunities for working with Holistic Leadership Development. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Achieving and Regenerating Organizational Health and Balance

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

November 26, 2021 | Online

In Genuine Contact, we believe in mentoring as a key component of learning; critical for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Achieving Organizational Health and Balance.

Join other past workshop participants – some with decades of experience, some with a few years, and some with only a few months – to explore emerging issues and opportunities for working with Achieving Organizational Health and Balance. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Leading a Culture of Leadership

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

January 7, 2022 | Online

Mentoring is a key component of Genuine Contact. Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Leading a Culture of Leadership. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Leading a Culture of Leadership.

 

>> Learn More & Register (Free)

Mentoring Circle: Consulting the Genuine Contact Way

Facilitators: Birgitt Williams & Rachel Bolton – Dalar International Consultancy, Raleigh, United States

May 6, 2022 | Online

One of the things we believe in all of our training is that having ongoing learning opportunities is critical for learning retention, application of your skills, and continually growing your skills and capacities.

When you have the opportunity to gather with others who have also learned a particular skillset – to share your experiences, wisdom, and insights and to ask questions where you still have more to learn – it offers all participants a possibility for ongoing and deepened learning.  As part of our commitment to ongoing learning for your leadership development, you are encouraged to participate in this mentoring circle with a focus on Consulting the Genuine Contact Way.

Join other past workshop participants to explore emerging issues and opportunities for working with Consulting the Genuine Contact Way. As part of the mentoring circle, participants will develop an agenda of the topics that they want to explore.

>> Learn More & Register (Free)