Facilitator: Thomas Herrmann
7 juni 2021 | Online

Vi behöver växla om till att mötas online. När du bekantat dig med en programvara återstår frågan: Hur leder jag ett onlinemöte för att det ska bli kreativt och effektivt? (Vi saluför inte en programvara. Vår metod fungerar med Zoom, Teams, Skype, telefon osv).

Vår online workshop lär ut grunderna för:

  • En metod som ger struktur
  • Ett pedagogiskt förhållningssätt som håller energi genom hela mötet
  • Ett mötesupplägg utifrån kunskap om människors lärande
  • Vikten av förberedelse och uppföljning för hållbara resultat

En kunnig mötesledare möjliggör:

  • Maximalt lärande
  • Dialog mellan deltagarna
  • Hög variation i mötet
  • Konkreta resultat

Vårt utbildningsmål är att du ska kunna applicera dina nya kunskaper direkt.

En kursdokumentation ingår. Den inkluderar en praktisk steg för steg guide. För att stödja ditt fortsatta lärande blir du även inbjuden att delta i vår Facebook grupp ”Onlinemöten som fungerar” samt du är välkommen att delta i vår mentorcirkel som genomförs en gång i månaden under 2021. På dessa mötesplatser finns möjligheter att dela erfarenheter, hjälpas åt med utmaningar och att utforska nya möjligheter tillsammans.

Din investering är 895 (moms tillkommer, 223 kr)

Helsingborgs stad bygger intern kapacitet (4 min video)

>> Mer information och anmälan

Date & Time: 07/06/2021 | 12:00 am

Event Type:

Genuine Contact Workshop: meeting facilitation

Map Unavailable